Coaching

EN COACH I LINKÖPING SOM HJÄLPER DIG FRAMÅT

Skaffa din GPS för din personliga utveckling. Har du mål eller tankar om mål, men du känner att du inte kommer vidare mot målet? Det är då du behöver din personliga GPS som styr dig mot målet. Jag hjälper dig med att du ska nå dina personliga mål med coaching.

Vad kommer du att få genom coaching:

Med en professionell coach blir det enklare att objektivt kunna se vad som behöver förbättras, oavsett om det gäller företag eller personlig utveckling Det är inte ofta vägen till ett mål blir som man tänkt sig när oförutsedda hinder uppstår.

Därför kan det vara av stor vikt att få hjälp för att undvika att bli stillastående. Jag som coach hjälper dig att utvecklas och ta dig framåt i rätt riktning.

Hur går coaching till?

Du kontaktar mig, och vi har ett inledande samtal om vad du önskar. Detta kostar dig inget.

Efter det samtalet träffas vi och har en första coach träff. Efter detta bestämmer du dig för om du vill fortsätta. Om du väljer att avsluta betalar du för den första träffen.

Väljer du att fortsätta, lägger vi upp en plan som passar dig och dina önskemål.

Karriär

Nytt jobb, men vad? Har denna tanke kommit till dig någon gång? Du kanske ska börja med att fundera på vad du trivs med, vad du går igång på? Var är du ditt bästa jag? Karriär kan man göra på många sätt. Man kan byta till en annan arbetsgivare, byta roll på nuvarande arbetsplats, eller kanske renat av att starta eget företag och jobba med något som du har tänkt på länge. För att reda ut alla dessa fundering är det en stor fördel att ta hjälp av en professionell coach.

Chef

Du som chef ställs inför utmaningar som du ska kunna ta tag i. För att göra det kan du behöva få stöttning i det och själv få bli coachad. Det kan handla om hur du är som ledare, hur du vill jobba med förändringar, hur du ska agera i arbetsgruppen och/eller i ledningsgruppen. Kort sagt – vad skulle du behöva bli coachad i? Det finns stora vinster i att ta hjälp från någon som inte finns inom den egna organisationen, för att få träffa en som inte har intryck från organisationen. Här kan jag hjälpa dig med professionell coachning.

Medarbetare

Vilka utmaningar står du inför som medarbetare? Sker det mycket förändringar i ert arbetssätt? Hur hanterar du förändringar? Vad är dina funderingar inför framtiden? Det är bland annat vid dessa frågor som nyttan av en coach kommer in. Ta ett samtal med din chef och be att få träffa en professionell coach som en del i din utvecklingsplan.
 • När du står inför ett problem som har flera möjliga lösningar eller behöver stärkas i förmågan att lösa problemet/uppgiften själv.
 • Vid samtal av mer personlig karaktär – attityd, motivation, missnöje, prestation, feedback, utveckling, konflikt…
 • När du behöver stöd i arbetet, och utveckla ditt sätt att hantera och se på dina arbetsuppgifter.
 • Vid uppföljning och diskussion kring mål, arbetssätt, resultat etc, för att gemensamt utvärdera, och finna ut vad som hindrar och vad som hjälper dig att nå resultat.
 • För att inventera ditt nuläge och behov

Sätta mål

Varför ska man sätta upp mål?

Det finns mängder av fördelar med att ha tydliga mål att arbeta mot, vare sig det gäller träningen, karriären eller den personliga utvecklingen.

 • Du får en tydlig överblick om vilken riktning du är på väg i.
 • Allt du gör får en större mening och du gör saker som du normalt skulle skjuta upp för att komma närmare ditt mål.
 • Motivationen ökar när du märker att du kommer närmare målet.
 • Med ökad motivation får du också mer energi att jobba i riktning mot ditt mål.
 • Med mer energi kommer du snabbare att nå fram till ditt mål.
 • När du når målet kommer ditt självförtroende att få en boost, och din självkänsla att växa.

Grupper

Vi jobbar oftast tillsammans på ett eller annat sätt, och vi har eller i varje fall borde ha gemensamma mål i gruppen. För att en grupp ska bli stark behöver gruppen känna till varandras styrkor. Styrkebaserade grupper som har arbetsuppgifter som är i linje med sina naturliga styrkor, visar tydligt bättre resultat, exempelvis 70% lägre personalomsättning, och med det troligen högre engagemang än de grupper som inte är styrkebaserade.
 • gemensamt språk
 • chefen har ett coachande förhållningsätt som fokuserar på gruppens styrkor
 • regelbundna dialoger inom gruppen om hur arbete ska omfördelas mm

 

För att se vilka styrkor som individen och gruppen har, är det bra att ta hjälp av en professionell coach.

Vad har du att förlora på coaching?

TAG CHANSEN – UTVECKLA DIG FÖR DIN EGEN SKULL!

Vad är det värsta som kan hända om du tar kontakt med mig?
Och vad kan hända om du inte gör det?

Kontakta mig så hör jag av mig till dig!
Vill du prova på coaching?

Eller kanske ge det till någon som du känner som behöver det?

Ja tack, jag är intresserad 

Jag är certifierad av International Coaching Federation, vilket intygar den höga kvalitet ni kan förvänta er av mina tjänster. Meningen med processen är inte att jag ska ta beslut åt dig, utan istället hjälpa dig att motivera, så att du själv ska kunna klargöra vad det är du egentligen vill. Självklart arbetar vi sedan med hur du kan ta dig dit.

Detta är en chans för dig att förkorta tiden som det annars skulle tagit att nå dit du vill. Som en genväg till målet. Ett exempel är att effektivisera arbetet i ett företag för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Ett annat exempel är coachning för chefer eller personer som vill förbättra sin karriär. Vart det än är du vill, kan jag hjälpa dig dit.

Mitt kontor finns i Linköping, men jag arbetar inom hela Östergötland som till exempel Norrköping och Motala. Om du har frågor om coachningen eller undrar över någonting, tveka då inte att kontakta mig.

Mikael är, med sin ICF PCC-certifiering, en av cirka 180 coacher i Sverige som är certifierade som Professional Certified Coach av ICF – den enda globala organisationen som erbjuder en fristående och oberoende certifieringsprocess av coacher.

Det är en viktig kvalitetsstämpel och en garanti för din trygghet som kund.