DISC deluxe

DISC är en teori om mänskligt beteende som hjälper individer att bli mer framgångsrika genom att tillhandahålla en tydlig ram för medvetna beslut om hur man kan anpassa sitt beteende till andra.

DISC bygger på delar av Carl Gustav Jungs psykologiska arbete.

William Moulton Marston använde 1928 Dr. Jungs arbete för att utveckla DISC-modellen som används för att bättre förstå oss själva och andra människor.

DISC är lätt att lära sig använda och våra DISC-rapporter ger med stor noggrannhet en rad dynamiska användningsområden.

Kvalitetssäkrade profiler

Vårt mål är att säkerställa förtroende och tillit från våra kunder genom att producera marknadens mest träffsäkra och kvalitetssäkrade profiler.

På en oreglerad marknad föregår vi med gott exempel genom att låta våra DISC- & Motivatorprofiler granskas av en objektiv, oberoende och vetenskapligt kvalificerad part.

Populära profiler

Med rätt kunskap blir kommunikation, rekrytering och försäljning enkelt och givande.

Våra profiler ger kunskap och ett tydligt system för att förstå människor.
Resten är en konst som våra personalvetare, psykologer och konsulter hjälper dig med.

DISC är ett av världens mest använda system för att förstå människors beteende och kommunikation. Våra DISC-profiler är översatta av svenskar för svenskar. Det ger dig en nyanserad och kulturanpassad profil av högsta kvalitet. Precisionen är hög då det är psykologer, beteendevetare och organisationskonsulter som gjort översättningen och kontinuerligt bearbetar den. Du får företags-anpassade profiler, samarbetsprofiler och teamprofiler utan extra kostnad av oss. Vi vill göra dig framgångsrik!

Motivator är baserad på forskning utförd av Dr. Eduard Spranger och Gordon Allport kring vad som driver och motiverar en individ.

Drivkraftsanalysen är baserad på en persons värderingar och förtydligar vad som motiverar hen att göra vissa saker och att undvika andra. Utan den kunskapen är det mycket svårt att förstå eller förutse en individs beteende. Individernas profiler kan också kombineras så att gruppers samlade drivkrafter beskrivs på ett tydligt och klargörande sätt.

Olika motivationfaktorer kan förstärka eller försvaga beteenden som DISC mäter, vilket gör Motivator till ett utmärkt komplement till DISC. Läs mer om Motivatorn

Distansarbetarens styrkor är en kombinationsrapport som är utvecklad för att belysa en persons styrkor vid distansarbete.

Första delen av rapporten ger en tydlig indikator på personens ”beslutsfattande kapacitet”. Den är baserad på Nobelpris-nominerade Dr. Robert S. Hartmans forskning om kritiska tänkande och mäter hur fyra centrala arbetsstyrkor kombineras vid distansarbete.

Den andra delen baseras på DISC och identifierar hur kandidatens unika blandning av handlingskraft, socialt självförtroende, tålamod och precision kommer att kombineras och visas mot kunder, medarbetare och chefer.

Ett unikt verktyg på den svenska marknaden! Läs mer i informationsbladet