Team Manager Profile

TMP – Team Manager Profile, är ett unikt verktyg för att utveckla ett företags arbetsledning och team

Det erbjuder personlig feedback baserat på omfattande forskning om vad som genererar personlig framgång och högkvalitativt teamarbete.

Ett rigoröst verifierat frågeformulär analyseras med hjälp av speciell programvara som sammanställer en personlig rapport på 4 500 ord. Rapporten kan hjälpa både dig och dina medarbetare att uppnå resultat

Ledarskapsutveckling

– för att berika deltagarnas insikt om eget sätt att fungera och förstå mera om de drivkrafter som styr val och förhållningssätt i arbetssituationen. TMP blir då en bas för reflektioner om eget ledarskap och ett stöd i den personliga utvecklingen.

Teamsutveckling

– som stöd för grupper att utveckla sin förmåga att samverka, att upptäcka kraften och spänning i mänskliga olikheter och fullt ut använda den samlade kompetensen i ett arbetsteam. TMP ger en personlig profil, som ger en bild av egna arbetspreferenser, men sammantaget också en grupprofil. Med hjälp av TMP-hjulet relateras resultatet till arbetsuppgifterna och vilka styrkor och svagheter som kan rymmas i grupprofilen i förhållande till gruppens uppdrag, mål och ambitioner. Arbetsteamet kan då diskutera sitt eget arbetssätt och hur olika sidor kan förstärkas eller förbättras.

Karriärrådgivning

– för att skapa insikt om eget sätt att fungera och förstå mera om de drivkrafter som styr val och förhållningssätt i yrkesutvecklingen. TMP blir då en bas för reflektioner om egna styrkor och svagheter och ett stöd i den personliga utvecklingen.