Sätt färg på dig och din omgivning - Workshop

Välkommen till en resa av själv upptäckt och ökad förståelse för dina kollegor, där vi belyser de nycklar som låser upp din fulla potential. Vår exklusiva workshop ger dig verktygen att förstå inte bara ditt eget beteende utan också hur du kan skapa en harmonisk och produktiv arbetsmiljö genom ökad medvetenhet om dina medarbetares egenskaper.

 • Utforska ditt inre jag
  • Genom vår unika metod går vi bortom ytliga observationer och hjälper dig att verkligen förstå och omfamna ditt eget agerande. Detta är grunden för att skapa en starkare och mer autentisk professionell persona.
 • Stärk teamets samarbete:
  • Upptäck hur kunskap om dina kollegors personlighetstyper kan öka samarbete och skapa starkare arbetsrelationer. Genom att förstå varandra på djupet kan ni tillsammans skapa en arbetsplats där alla känner sig sedda och hörs.
 • Optimerad kommunikation
  • En ökad självkännedom och medvetenhet om andras preferenser ger dig nycklarna till att optimera kommunikationen. När medarbetarna kommunicerar effektivt blomstrar inte bara relationerna, utan även produktiviteten.
 • Skapa en engagerad arbetsmiljö
  • Föreställ dig en arbetsplats där varje individ är engagerad och förstår varandras styrkor. Detta är möjligt genom att använda insikter från vår analys för att skapa en arbetsmiljö som inspirerar och driver framgång.
 • Förbättra kund nöjdheten:
  • En företagskultur som fokuserar på att förstå och uppskatta varje individ, både internt och externt, skapar en positiv atmosfär. Detta avspeglas i en förbättrad kund nöjdhet och lojalitet.

 

”Denna workshop är inte bara en investering i dig själv
utan också i din arbetsplats.”

Denna workshop är inte bara en investering i dig själv utan också i din arbetsplats. När varje individ förstår och uppskattar varandras olikheter skapas en dynamisk och framgångsrik arbetskultur.

Ni kommer att få:

 • Övning för att se skillnader i grupparbete med olika beteendestilar
 • Seminare om DISC
 • Samtliga deltagare får sin egen DISC analys och har möjlighet att läsa den och ställa frågor
 • Övningar att för att förstå sig själv, medarbetare och kunder

Vi kommer göra övningar av olika slag som gör att ni är aktiva och utvecklas under detta semeinarie. Det är bla:

 • Teamövningar
 • Kommunikationsövningar
 • Självledarskap
 • ”Vart finns jag på mattan?”

Denna workshop är för:

 • Team
 • Projekt
 • Säljare
 • Ledningsgrupper
 • Kundsupport
 • Chefer
 • Projektledare
 • Teamledare
 • Arbetsgrupper
 • Kort sagt: många som har med kommunikation internet och externt och vill öka sin arbetsmiljö och sin nöjd kund index.

  Begär offert!