TMP är ett unikt verktyg för att utveckla ett företags arbetsledning och team

Det handlar om att få resultat för organisationen

Tillvägagångssättet Team Management Systems skapar en struktur för att uppnå resultat. Den fungerar effektivt i alla situationer eftersom den är baserad på en universell modell för effektivt och balanserat teamarbete.

Den visar hur sysslor i vilken arbetssituation som helst kan beskrivas med hjälp av bara nio olika nyckelroller. På så vis utgör den ett värdefullt affärsverktyg som kan hjälpa till med alla aspekter vid planering och organisering.

Rollen som varje person fördrar att spela på Team management-hjulet återspeglar de arbetsområden där det är mest troligt att de kan hjälpa organisationen att lyckas.

Modellen hjälper också alla att förstå hur viktiga arbetsområden passar ihop och det stora behovet av att alla aktiviteter utförs och länkas samman på ett effektivt sätt.

Profilerna visar hur man motiverar och stimulerar andra genom att ge dem en meningsfull och givande plats inom organisationen.

Den personliga utvecklingen ligger helt i linje med synen på arbetsmiljön som helhet och företagets huvudsakliga målsättningar.

Högre verksamhetsvärde för din organisation

“En unik mix av självutveckling och fokus på affärsverksamheten.”

“Det är otroligt hur annorlunda vi alla arbetar. Det kan orsaka konflikter med det är också en otrolig fördel att ha ett system för att förstå gruppdynamiken.”

“Jag arbetar med en grupp människor som är i ständig förändring och det här hjälper mig att lättare samordna alla i gruppen.”

“Nu har vi ett gemensamt språk och en visuell modell att använda vid problemlösning och planering.”

“Vi använder Team Management Profile eftersom chefer på alla nivåer behöver veta vem de är och vad de har att utgå ifrån.”

Resultatens anseende och tillförlitlighet

TMS Development International arbetar för att stödja ledningens och teamets utveckling med hjälp av en innovativ och integrerad metod som länkar samman företagets målsättningar med personliga framgångar.

Grunden för utvecklingen av chefer och ledare börjar med vår huvudprodukt – Margerison- McCann Team Management Profile. Den är utgångspunkten för en serie integrerade Profiler som behandlar en mängd olika frågor som t.ex. länkning, ledarskap, team-prestanda, fördelarna med teamarbete och var man kan finna nya möjligheter.

Varje Team Management Profile innehåller alltid professionell feedback och råd från auktoriserad personal utbildad av TMS Development International.