TMP är ett unikt verktyg för att utveckla ett företags arbetsledning och team

Vilken roll föredrar du att spela i ett team?

Det är väsentligt för din personliga utveckling att du vet vilka preferenser du har. Det hjälper dig att välja den typ av arbete och karriär där du kan prestera allra bäst resultat. Det ger dig också en större förståelse för hur du kan leda, och fungera mer effektivt tillsammans med, teamet.

Den här personen är en stark Bedömare-Utvecklare med stödjande roller i de närliggande sektorerna Utforskare- Promoter och Pådrivare-Organisatör.

Den här personen har ett ”delat hjul”, där den första preferensen ligger i nytänkande men också i stödjande roller i organisering och granskning.

Varför känner du dig motiverad av vissa uppgifter och inte av andra?

Vår omfattande forskning visar att rollpreferenser har sitt ursprung i den styrka och bredd som vi som enskilda individer uppvisar i fyra viktiga områden.

En personlig Profil visar hur preferenser formas, hur starka och stabila de är och vilken betydelse det får för hur väl vi sköter våra jobb och samarbetar med andra.

Hur organiserar du ditt
och andras arbete

Den här personen frodas antagligen i en miljö utan alltför fasta ramar. Han/hon behöver ett mer flexibelt tillvägagångssätt.

Hur tar du in
och använder information

Den här personen tycker antagligen om att göra verklighet av sina idéer.

Var är det mest troligt att du fokuserar din drivkraft?

Team Management Profile går igenom hela din räckvidd av preferenser kring vår unika och i detalj utarbetade modell Typer av Arbete.

Profilen får dig att se hur enkelt det är för dig att fungera i områden som ligger utanför dina huvudsakliga preferenser.

Den här personen har en stark preferens för organisering, utveckling och producerande. Det är mindre troligt att han/hon sträcker sig utanför vad som känns bekvämt.

Den här personen tycker troligen om att arbeta inom många olika områden och visar större mångsidighet.