TMP är ett unikt verktyg för att utveckla ett företags arbetsledning och team

Det handlar om Dig!

Oavsett om du prioriterar din egen karriär genom att bli en bättre chef och ledare, eller genom att producera resultat för din organisation, så är det första steget fortfarande detsamma – du måste veta vad din utgångspunkt är.

Team Management Profile är huvuddelen av ett integrerat system som förenar dina personliga ambitioner med en mer generell bild om vad som skapar en högeffektiv arbetsmiljö.

Du fyller i ett frågeformulär med 60 frågor angående dina grundläggande preferenser för jobbets huvudområden.

Kombinationen av vilka dina preferenser är och hur de är fördelade visar var du befinner dig på Team Management-hjulet. Detta hjälper dig att se ditt jobb och din karriär i ett helt annat ljus.

Det hjälper dig också att bättre förstå arbetsrelationerna med dina kollegor, eftersom det är viktigt att de kan arbeta på det sätt som du föredrar, och varför det är lättare för dig att arbeta med vissa personer än andra.

Framför allt kommer du att få en större insikt i den styrka som mångfald kan ge och behovet av ömsesidig förståelse.

Med hjälp av denna förstärkta medvetenhet kan du utöka dina chefs- och ledarskapsstrategier till att motivera och stimulera andra.

Det handlar om att hantera och leda team​

Du kanske arbetar med ett utpräglat och etablerat team. Du kanske leder ett nätverk som är “informellt” eller utspritt över ett stort geografiskt område. Du kanske leder en övergående allians eller ett team med en mångfald av kulturer eller funktioner

Oavsett vilken struktur du hanterar så uppstår alltid liknande frågor:

  • Vilka speciella och annorlunda kvaliteter tillför varje person gruppen?
  • Utförs uppgifterna av dem som är bäst lämpade? Finns det några luckor?
  • Hur kan jag maximera motivation och prestanda?
  • Hur samspelar jag på bästa sätt med varje person?
  • Hur hanterar jag den oundvikliga stressen och de konflikter som uppstår?

Margerison-McCann Modellen för Typer av Arbete

En praktisk ”verktygslåda” för hela teamet

Ju mer du vet om gruppen, desto lättare är det att skapa och utveckla bra team. Team Management Profile erbjuder en ram som är enkel att använda. Relationer kan utvecklas snabbare och bra prestationer påskyndas. Den koncentrerar sig på olika starka sidor och gör att man kan få fram en gemensam uppfattning om hur man bäst kan arbeta tillsammans.

Deltagarna börjar genast använda det språk och de visuella modeller som används så att en hel rad av situationer kan illustreras. På kort tid kommer de att:

  • förstå hur de kan göra störst skillnad
  • förstå behovet att arbeta med andra som fungerar på ett annat sätt
  • optimera sina olika starka sidor och få igång drivkrafterna
  • tycka att det blir lättare att kommunicera, lösa konflikter och problem

Som ledare agerar du som guide genom processen och kan bygga vidare på erfarenheten.