Hur kommer det sig att vi blir mer engagerade av vissa ledare än andra? Vad har de som andra ledare saknar? Svaren på dessa frågor kan vara många, men det finns en grundläggande gemensam nämnare, nämligen tydliga värderingar.

Människor vill veta vad deras ledare tror på och står för. De vill veta varför han eller hon vill vara deras chef. De behöver helt enkelt få lite tydlig grundinformation för att bestämma sig för om de vill följa ledaren eller ej. Och engagemang kräver att man vill följa med!

Tydliga värderingar ger viktig kraft till ledarens egen effektivitet, effektiviteten i ledarskapet och effektiviteten hos medarbetarna. Värderingar skapar nämligen engagemang det är svårt att satsa 100% på något som man inte tycker är viktigt.

Om inte ledarens värderingar stämmer med våra egna så kan det bli problem. Ledarens värderingar genomsyrar de beslut som han/hon fattar och det är ledarens uppgift är att skapa samsyn och gemensamma värderingar i arbetsgruppen.

 

Att fundera över

Vilka värderingar har du?

Hur låter du dig påverkas av andras värderingar?

Vilka av dina värderingar är egentligen någon annans?

Vilka av dina värderingar har passerat bäst-före-datum?

 

Under 30 år har två professorer vid Santa Clara University, James M Kouzes och Barry Z Posner, kontinuerligt studerat vad som utmärker bra och framgångsrikt ledarskap. Trots att ledarskapets miljö har förändrats radikalt under åren visar deras undersökningar att grunder och innehåll för framgångsrikt ledarskap – beteenden, agerande, tillämpningar – har förblivit förvånansvärt oförändrade. I boken Ledarskapets sanningar sammanfattar de det viktigaste som de har lärt sig i 10 sanningar om ledarskap. Det är tidlösa, grundläggande principer som utmärker och ger stöd för olika ledarskapsmetoder. Det är lärdomar som var sanna för 30 år sedan, är sanna idag och sannolikt kommer att vara sanna om 30 år.