Vad krävs för att man som ledare ska vara trovärdig?

Under 30 år har två professorer vid Santa Clara University, James M Kouzes och Barry Z Posner, kontinuerligt studerat vad som utmärker bra och framgångsrikt ledarskap. Trots att ledarskapets miljö har förändrats radikalt under åren visar deras undersökningar att grunder och innehåll för framgångsrikt ledarskap – beteenden, agerande, tillämpningar – har förblivit förvånansvärt oförändrade. I boken Ledarskapets sanningar sammanfattar de det viktigaste som de har lärt sig i 10 sanningar om ledarskap. Det är tidlösa, grundläggande principer som utmärker och ger stöd för olika ledarskapsmetoder. Det är lärdomar som var sanna för 30 år sedan, är sanna idag och sannolikt kommer att vara sanna om 30 år. 

Sanning nr 2 Trovärdighet är grunden för ledarskap

Ledarskapet börjar med dig och din tro på dig själv (sanning nr 1, tidigare publicerad på bloggen). Men ledarskapet fortsätter bara om andra människor också tror på dig.

Alla dyra ledarskapskurser och facklitteraturen på området är till ingen nytta om medarbetarna inte tror på den som ska leda dem. Det finns medarbetare som följer en ledare för att de tror att de måste, men det är en helt annan sak med de som följer ledaren för att de vill.

Medarbetare har tydliga förväntningar på sina ledare även om de inte alltid uttrycks. I Kouzes och Posners forskning ingår studier där personer fått ranka de förväntade egenskaperna hos ledare. Ledarna förväntades vara ärliga (ansåg 85%), framsynta (70%), inspirerande (69%), kompetenta (64%) och intelligenta (42%).

Hur skapar man då trovärdighet?

Trovärdigheten kommer av att ledarens handlingar stämmer överens med hens ord. Som ledare måste man visa att det man säger är viktigt. Det innebär bl a att ledaren själv inte kan smita undan mindre attraktiva arbetsuppgifter. Om medarbetarna uppmärksammar att ledaren torkar av diskbänken och tömmer diskmaskinen med jämna mellanrum uppfattar de också att det faktiskt var allvar då chefen uppmanade alla att hålla ordning i köket och blir mer motiverade att själva göra det.

Måste man då alltid säga sanningen?

I den mån det är möjligt att säga sanningen så bör man göra det. Det är bättre att berätta, även sådant som är jobbigt och besvärligt, än att hålla inne med det och kanske rent av förneka. Kan medarbetarna lite på att de får ta del av den osminkade sanningen så får de också förtroende för ledaren.

Som ledare är det dock inte alltid möjligt att berätta sanningen. Det kan t ex röra företagshemligheter eller ledningsbeslut som är sekretessbelagda. I dessa fall är det bättre att förklara för medarbetarna att man har information som man inte kan delge dem än att dra en lögn. Hur ska medarbetarna någonsin kunna lite på en ledare om det kommer fram att personen har ljugit för dem? Kan man ljuga en gång så kan man göra det fler gånger!

Ledarskap är en relation mellan ledaren och de som väljer att följa. Är du inte trovärdig som ledare så kan du möjligen få medarbetare som följer dig för att de tror att de måste, men du kommer aldrig få medarbetare som följer dig för att de vill.