Handen på hjärtat, tillhör du också kategorin som ”fuskjobbar” på semestern? Eller är du en av dem som har glömt alla password efter ledigheten?

Nu är det sommar och sol (emellanåt i alla fall) och den tid då många av oss förlägger merparten av vår semester. Men vad innebär egentligen semester?

På NE.se kan man läsa att ordet semester bl a härstammar från franskans congé de semestre vilket innebär halvårspermission och att semester är arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.

Enligt NE så lagfästes rätt till semester för anställda och fick genomslag under 1930-talet. En internationell konvention i frågan antogs 1936, och samma år infördes lagstiftning i bl.a. Frankrike och Norge. Den första svenska semesterlagen infördes 1938 och gav arbetstagare två veckors betald ledighet per år. Semestern förlängdes till tre veckor 1951 och till fyra veckor 1963. Under tiden 1 april 1991 till 31 mars 1993 var rätten till semester 27 dagar. Nu gällande semesterlag föreskriver fem veckors årlig semester.

Ok, tänker jag, det är ju generöst, men hur kan det då komma sig att arbetsgivare är villiga att betala för vår ledighet och rekreation? Och vad betyder det att vi faktiskt har haft lagstadgad rätt till semester i Sverige i över 75 år?

Och någonstans anar vi nog lite till mans att det inte bara kan handla om generositet utan att det faktiskt finns något viktigt som ligger bakom. Kan det vara ett behov av avkoppling och återhämtning månne…?

Och som ett brev på posten kommer det ytterligare ett frågebatteri flygande:

 

Vad skulle hända om jag slutade att bevaka mina mail nu under semestern?

Är det rätt att skicka mail till personer som jag vet är på semester?

Hinner jag inte läsa det där materialet som ligger och ger mig dåligt samvete när jag kommer tillbaka till jobbet?

Vad är min viktigaste uppgift på semestern?

Vem ansvarar för att jag kommer tillbaka utvilad efter min semester?

 

Och vips bestämmer sig min semesterslöa hjärna för att fundera över just dessa frågor i dag i solen…!

Vågar du göra det samma? I så fall, vågar du ta konsekvenserna av de svar du kommer fram till?

 

HA EN SKÖN SOMMAR OCH GLÖM INTE VAD SOM ÄR VIKTIGAST JUST NU!