Det pratas mycket om att jobba målstyrt, man ska vara målfokuserad osv. Men finns det olika typer av mål? Vi ska titta lite på detta. Det finns tre olika typer av mål:

  • Resultatmål
  • Prestationsmål
  • Processmål

Kommer här att använda mig av idrotten för att visa hur dessa mål skiljer sig: Resultatmål… …är målet att få en viss placeringen, vinna en match eller placera sig i en serie. Vad målet kommer att bli, är beroende på hur andra presterar, dvs motståndarna. Prestationsmål… …är mål som vi själva kan påverka. Hur högt vi ska hoppa i höjd hopp? Hur vilken tid jag har på 5 kilometer i Blodomloppet? Osv… Processmål… …är hur jag utför något. Om jag sköt mitt innebandyskott på ett korrekt sätt, slog min forehand på ett sätt som är det bästa enligt tränarna. Enligt Kingston & Hardy (1997), så har de idrottare som använt sig av processmål i större grad uppnått sina mål än de som har resultatmål eller prestationsmål. Ska vi se hur detta kan praktiseras nu: Chef och jag som medarbetare sätter upp ett mål att jag ska utföra mitt jobb med mindre avikelser än kollegorna. Det är ett resultatmål. Men har jag egentligen blivit bättre? Jämförelsen är mot andra. Och i själva verkat kan kollegorna fått flera avvikelser och jag presterat oförändrat eller kanske till och med blivit sämre. Och då har inte verksamheten utvecklats. Samma sak, men gör det till ett processmål. Jag ska utföra arbetsuppgifter enl ett bestämt sätt. Jag jobbar enl. en process. Hur stora är avvikelserna nu mot processen för min del? Här mäts min prestation istället för att jämföra mig med mina kollegor. Alltså så tänk på vilken typ av mål som används, hur det ska följas upp och hur det ska presenteras. Det som mäts blir gjort! regular_matbart resultat liten