Coaching samarbetet ska ha mål. Målen ger information om hur utvecklingen går. Målen kan beskrivas enligt SMART-formeln:

  • Specifika: så exakta och specificerade som det går
  • Mätbara; det ska kunna mätas att man har nått målet
  • Accepterat; för att det ska vara motiverade att jobba mot målet
  • Realistiskt; för att det ska bli lätt att se möjligheten att nå fram
  • Tidsbestämda: det ska finnas en deadline för när målet ska vara uppnått

Klienten bestämmer målen, men coachen kan tex stretcha målet för att klienten ska kunna se vad det innebär om man utför saker före önskad tidpunkten.

Planering I min värld hänger mål och planering ihop mycket tight. När målet finns börjar planeringen med hur jag ska ta mig till målet. Vad behöver jag göra för att ta mig till målet? Ska det styckas upp till mindre delmål? Vilka resurser ska jag använda mig av?

Att bryta ner målet i planeringsfasen gör att man genom delmål, börja ta sig mot det stora målet. Känslan av att man att tar steg framåt ökar då man märker att man faktiskt känner att man kommer någonstans. Coachingen börjar ge resultat, man kommer in i ett positivt flow.

 

Och du; kom ihåg att FIRA närt du har nått ditt/dina mål!!! Ge dig själv beröm!