Jag har vid flera tillfällen jobbat med att på ett enkelt sätt ta reda på hur läget/temperaturen är i en arbetsgrupp i samband med förändringar. Övningen syftar till att öppna klimatet i gruppen, och få ett samtal om var gruppen befinner sig, och i det även få fram en bild var varje individ befinner sig. Det som är mest intressant med denna övning är att deltagarna själva tar fram om vad och hur åtgärder ska göras utifrån diskussioner. Det är inget vetenskapligt sätt att få fram ett resultat, det är ett snabbt sätt att skapa underlag för ett konstruktivt och lösningsinriktat samtal. Syftet är att komma fram till ett program utifrån gruppmedlemmarnas diskussioner.

Man börjar med att svara på frågan ”Nu för tiden känner jag mig ofta så här på jobbet”. När detta är gjort börjar gruppdiskussionerna. Därefter blir det gruppdiskussion utifrån vad smågrupperna har kommit fram till. Nu kommer det intressanta; gruppmedlemmarna tar fram sin egna handlingsplan på vad de vill ha i gruppen. I och med att gruppen har haft diskussioner i små grupper och i stor grupp för att ta fram handlingsplanen, så är det gruppens och dess individers handlingsplan. Detta är enkelt förhålla sig till som ledare för gruppen. I vardagen förhåller man sig till det på ett coachande förhållningsättet och genom att ha med sig det till utvecklingssamtalen.

Som vanligt är det att hela tiden viktigt att följa upp vad som ska göras och när det är gjort i gruppen.