Företag och verksamheter är alltid under förändring och utveckling. Att bibehålla eller öka effektiviteten och lönsamheten kräver därför löpande översyn och en medveten strategi för morgondagen.

Exempel:

  • Översyn av verksamheten för ökad effektivitetoch lönsamhet.
  • Genom att effektivisera arbetsprocesserna.
  • Införa ett systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar med andra ord; LEAN – högre effektivitet och kvalitet till lägre kostnader.
Mikael Laweby Koching