”Du måste lära dig att leda dig själv innan du kan leda andra” de orden dyker ofta upp i olika sammanhang. Men räcker det med att kunna leda sig själv för att lyckas som ledare för en arbetsgrupp?

Jag har läst en intressant bok som heter Ledarskapets sanningar och är skriven av två professorer vid Santa Clara University, James M Kouzes och Barry Z Posner. Under 30 år har dessa herrar kontinuerligt studerat vad som utmärker bra och framgångsrikt ledarskap. Trots att ledarskapets miljö har förändrats radikalt under åren visar deras undersökningar att grunder och innehåll för framgångsrikt ledarskap – beteenden, agerande, tillämpningar – har förblivit förvånansvärt oförändrade. Ledarskapets sanningar sammanfattar det viktigaste som författarna har lärt sig – 10 sanningar om ledarskap. Det är tidlösa, grundläggande principer som utmärker och ger stöd för olika ledarskapsmetoder. Det är lärdomar som var sanna för 30 år sedan, är sanna idag och sannolikt kommer att vara sanna om 30 år.

Sanning nr 1: Du måste tro att du kan göra skillnad

Ledarskapet börjar med dig själv vilket bl a innebär att du måste ha självkännedom och självkänsla, vara medveten om dina tillgångar och svagheter. Detta skapar den stabila plattform som du behöver för att kunna bli en bra ledare. Men innan du kan leda en arbetsgrupp måste du också tro att du kan ha en positiv inverkan på andra. För det är ju det som är ledarskap, att ha en positiv inverkan på andra.

Du måste själv tro på att du är viktig för din arbetsgrupp och att du har betydelse för gruppens framgång. Om du inte själv tror på det, hur ska du då kunna övertyga någon annan? Hur ska du kunna inspirera och motivera andra?

Du måste därför visa dina medarbetare att du tror att du själv och arbetsgruppen tillsammans kommer att göra skillnad.

Är du beredd att göra skillnad?