Många är de som ställt sig frågan varför vi ICF-coacher ska krångla till det så mycket. Ska det verkligen vara nödvändigt att lära sig alla dessa kärnkompetenser och måste man verkligen hålla på och träna i så många timmar? Räcker det inte att helt enkelt vara bra på att prata med folk? Och jag som är så erfaren måste väl kunna ge ett och annat råd?

ICF:s coachfilosofi

Coaching som respekterar klienten som expert på sitt eget privat- och yrkesliv och tror att varje klient är kreativ, kapabel och hel.
Utifrån dessa förutsättningar är det coachens ansvar att:

  • Upptäcka, klargöra och ställa sig bakom det klienten vill uppnå
  • Uppmuntra klienten till självinsikt
  • Locka fram klientens egna lösningar och strategier
  • Hålla klienten ansvarig och redovisningsskyldig

Vad innebär det då egentligen att vi ”respekterar klienten som expert på sitt eget privat- och yrkesliv och tror att varje klient är kreativ, kapabel och hel”? Det innebär att vi som coacher respekterar att klienten, d v s den vi coachar, känner till sig själv och sin egen situation bäst och därmed är kapabel att själv hitta lösningar och fatta beslut.

Oavsett hur erfaren en coach är, så har coachen inte lika stor inblick i klientens liv och situation som klienten själv. Coachens erfarenheter är baserade på coachens bakgrund och värderingar, vilka sannolikt inte är exakt de samma som klientens. Det som är rätt för coachen är därför kanske inte rätt för klienten.

Men vad bidrar då coachen med?

Coachen hjälper klienten att formulera mål för coachingen och ansvarar sedan för processen. Det innebär att coachen håller samtalet fokuserat på mål och stämmer av med klienten om samtalet är på väg åt rätt håll.

Coachen är klientens partner och stöttar klienten på vägen mot uppsatt mål. Coachen ställer kraftfulla och utvecklande frågor som hjälper klienten att komma till självinsikt och hitta egna lösningar.

Ponera att coachen ändå ger råd till klienten, vad händer då med ansvaret? Om klienten följer coachens råd och det går ”åt pipsvängen” vems är då ansvaret?  Vi coacher håller våra klienter ansvariga, d v s vi tar aldrig ifrån dem ansvaret genom att ge råd eller genom att ha en egen agenda för coachsamtalen.

Vilka insikter tycker du är bäst, dina egna eller andras? Vilka lösningar är du mest motiverad att realisera, dina egna eller andras?