Organisationer måste ”förändras eller dö” skrev ledarskapsgurun Thomas J Peters. Kraven på förändring är högt ställda på dagens arbetsplatser och det är inte ovanligt att medarbetarna känner ”förändringströtthet” snarare än framtidstro när nya utvecklingsplaner presenteras.
Tyvärr finns det ingen standardmodell som garanterar framgång i förändringsarbete. Förändringsprocesser är helt enkelt för komplexa och organisationer och system som består av människor är alla unika. Gemensamt är dock att medarbetarna behöver stöd för att komma vidare.

Ledarstöd till Svenska Kyrkan

Inom Svenska Kyrkan pågår stora organisationsförändringar där mindre enheter som tidigare varit självstyrande slås samman till större pastorat. Nya ledningsgrupper bildas där medlemmarna ofta har varit kyrkoherdar (övergripande chefer) och nu i stället får roller som församlingsherdar (mellanchefer). I många fall har de även sökt tjänsten som kyrkoherde i det sammanslagna pastoratet.
I dessa ledningsgrupper är situationen komplex. Parallellt med att de ska hitta nya roller och samarbetsformer så ska de stötta sina medarbetare som även de genomgår stora förändringar.
Linköpings stift stöttar sammanlagda pastorat med s k Ledarstöd för att stärka både individer och grupper baserat på ICF-coaching. Uppdraget leds av Annica Lögdlund, Améliorer.
Initialt formulerar gruppen spelregler och mål för sitt arbete. Vid varje gruppmöte relaterar gruppen till uppsatta mål och spelregler och arbetar med angelägna teman utifrån den aktuella situationen, behov och önskemål.
De individuella coachmötena fokuserar på frågor som är angelägna för den enskilda chefen.

Hur bidrar coaching till utveckling och förändring

ICF-coachingen är en tankeväckande och utvecklande process som skapar samhörighet, engagemang och framtidstro samt bidrar till god kommunikation. Coachingen är ett stöd för individer och grupper som möjliggör för dem att hitta lösningar på dilemman eller för att lösa arbetsrelaterade konflikter.
Vid utvärdering svarar samtliga deltagare i Ledarstödet att de rekommenderar Stiftet att erbjuda Ledarstöd till andra pastorat.