Mikael

/Mikael

Vad är nyttan med coaching?

Hej Vad är nyttan med coaching? Titta på videon så kommer du närmare vad coaching är och nyttan med den.   https://www.youtube.com/watch?v=xiSqJ7vwIT8

Vad är nyttan med coaching?2015-12-30T14:20:32+00:00

Går det att snabbt få reda på hur arbetssituationen är i en grupp?

Jag har vid flera tillfällen jobbat med att på ett enkelt sätt ta reda på hur läget/temperaturen är i en arbetsgrupp i samband med förändringar. Övningen syftar till att öppna klimatet i gruppen, och få ett samtal om var gruppen befinner sig, och i det även få fram en bild var varje individ befinner sig. Det som är mest intressant med denna övning är att deltagarna själva tar fram om vad och hur åtgärder ska göras utifrån diskussioner. Det är inget vetenskapligt sätt [...]

Går det att snabbt få reda på hur arbetssituationen är i en grupp?2015-12-06T21:16:09+00:00

Mål som är SMARTa

Coaching samarbetet ska ha mål. Målen ger information om hur utvecklingen går. Målen kan beskrivas enligt SMART-formeln: Specifika: så exakta och specificerade som det går Mätbara; det ska kunna mätas att man har nått målet Accepterat; för att det ska vara motiverade att jobba mot målet Realistiskt; för att det ska bli lätt att se möjligheten att nå fram Tidsbestämda: det ska finnas en deadline för när målet ska vara uppnått Klienten bestämmer målen, men coachen kan tex stretcha målet för att klienten [...]

Mål som är SMARTa2015-10-03T13:57:59+00:00

Är det dags att boka upp samtal med medarbetarna?

Nu kommer personalavdelningen igen och tjatar om att jag ska rapportera in att jag har haft medarbetarsamtal igen. - I år igen! Dags att göra streck i min kalender och stänga av telefonen en vecka för att hinna med detta – igen!. Och nu vill dom att jag dessutom att samtalen ska ha ett coachande förhållningssätt! Ska jag aldrig få jobba??!! Känner ni igen det? En ganska vanligt förekommande situation för chefer. Utvecklingssamtalen är viktiga för att ha samtal mellan chef och medarbetare [...]

Är det dags att boka upp samtal med medarbetarna?2015-09-02T07:32:21+00:00