ledarskap

/ledarskap

Går det att snabbt få reda på hur arbetssituationen är i en grupp?

Jag har vid flera tillfällen jobbat med att på ett enkelt sätt ta reda på hur läget/temperaturen är i en arbetsgrupp i samband med förändringar. Övningen syftar till att öppna klimatet i gruppen, och få ett samtal om var gruppen befinner sig, och i det även få fram en bild var varje individ befinner sig. Det som är mest intressant med denna övning är att deltagarna själva tar fram om vad och hur åtgärder ska göras utifrån diskussioner. Det är inget vetenskapligt sätt [...]

Går det att snabbt få reda på hur arbetssituationen är i en grupp?2015-12-06T21:16:09+00:00

Värderingar skapar engagemang

Hur kommer det sig att vi blir mer engagerade av vissa ledare än andra? Vad har de som andra ledare saknar? Svaren på dessa frågor kan vara många, men det finns en grundläggande gemensam nämnare, nämligen tydliga värderingar. Människor vill veta vad deras ledare tror på och står för. De vill veta varför han eller hon vill vara deras chef. De behöver helt enkelt få lite tydlig grundinformation för att bestämma sig för om de vill följa ledaren eller ej. Och engagemang kräver [...]

Värderingar skapar engagemang2015-09-20T18:45:17+00:00

Är det dags att boka upp samtal med medarbetarna?

Nu kommer personalavdelningen igen och tjatar om att jag ska rapportera in att jag har haft medarbetarsamtal igen. - I år igen! Dags att göra streck i min kalender och stänga av telefonen en vecka för att hinna med detta – igen!. Och nu vill dom att jag dessutom att samtalen ska ha ett coachande förhållningssätt! Ska jag aldrig få jobba??!! Känner ni igen det? En ganska vanligt förekommande situation för chefer. Utvecklingssamtalen är viktiga för att ha samtal mellan chef och medarbetare [...]

Är det dags att boka upp samtal med medarbetarna?2015-09-02T07:32:21+00:00

Trovärdighet är grunden för ledarskap

Vad krävs för att man som ledare ska vara trovärdig? Under 30 år har två professorer vid Santa Clara University, James M Kouzes och Barry Z Posner, kontinuerligt studerat vad som utmärker bra och framgångsrikt ledarskap. Trots att ledarskapets miljö har förändrats radikalt under åren visar deras undersökningar att grunder och innehåll för framgångsrikt ledarskap – beteenden, agerande, tillämpningar – har förblivit förvånansvärt oförändrade. I boken Ledarskapets sanningar sammanfattar de det viktigaste som de har lärt sig i 10 sanningar om ledarskap. Det [...]

Trovärdighet är grunden för ledarskap2015-05-21T05:19:24+00:00

Du måste tro att du kan göra skillnad om du ska lyckas som ledare

”Du måste lära dig att leda dig själv innan du kan leda andra” de orden dyker ofta upp i olika sammanhang. Men räcker det med att kunna leda sig själv för att lyckas som ledare för en arbetsgrupp? Jag har läst en intressant bok som heter Ledarskapets sanningar och är skriven av två professorer vid Santa Clara University, James M Kouzes och Barry Z Posner. Under 30 år har dessa herrar kontinuerligt studerat vad som utmärker bra och framgångsrikt ledarskap. Trots att ledarskapets [...]

Du måste tro att du kan göra skillnad om du ska lyckas som ledare2015-04-22T08:59:04+00:00