Nu kommer personalavdelningen igen och tjatar om att jag ska rapportera in att jag har haft medarbetarsamtal igen. – I år igen! Dags att göra streck i min kalender och stänga av telefonen en vecka för att hinna med detta – igen!. Och nu vill dom att jag dessutom att samtalen ska ha ett coachande förhållningssätt! Ska jag aldrig få jobba??!!

Känner ni igen det? En ganska vanligt förekommande situation för chefer. Utvecklingssamtalen är viktiga för att ha samtal mellan chef och medarbetare på ett ordnat sätt minst en gång per år. Och här ska man sätta av gott om tid för att ha dessa samtal. Men det coachande samtalet behöver inte ta lång tid. Om chef och medarbetare är väl förberedda på vad som ska komma upp vid samtalet behöver det inte ta så lång tid. Ni känner varandra, vet om arbetssituationen, känner till vilka utmaningar avdelningen och företaget står inför. Det coachade samtalets innehåll ska vara för att medarbetaren ska reflektion/insikt på sitt arbete och vad man kan bidra till på arbetsplatsen. Chefen ska leda samtalet med frågor som:

  • Vad…
  • Hur…
  • När…
  • Vem…
  • Vilka…
  • Finns det andra alternativ?

Förbered dig och dina medarbetare på samtalen, ha ett coachande förhållningsätt.

Och tänk på vad ni tillsammans kan åstadkomma under det kommande året!

Coachande förhållningsätt lönar sig!