Vad har mitt företag för nytta av PULS?

Ta PULSen – det är lätt! För att skapa och behålla goda resultat i arbetsgrupper handlar det både om att rekrytera rätt medarbetare och om att ge varje medarbetare rätt ledning och möjligheter att utvecklas i en roll som passar. Pulsanalys är ett verktyg som ger ökad förståelse för vad som driver och motiverar varje person. Du får en snabb överblick över personers sätt att kommunicera och vilka ledarstilar de uppskattar. Du bidrar till personens självbild och utveckling.

Bättre rekryteringsprocess Med hjälp av PulsAnalys kan företaget på ett professionellt sätt själva ta ansvar för att välja rätt medarbetare. Bli mer medveten om vilka egenskaper som efterfrågas och hur de arbetssökande tenderar att bete sig i olika situationer, samt hur de anpassar sig till krav och förväntningar i arbetsmiljön. Spar in rekryteringstid och -kostnader samt öka chanserna att träffa helrätt!
Motverka hälsoproblem Rätt person i rätt roll ökar trivseln på hela företaget. Med hjälp av PulsAnalys kan du spåra och förebygga negativ stress eller hälsoproblem innan de leder till sjukfrånvaro. Personprofilindex (PPI) skapar dessutom en neutral plattform att utgå ifrån, för vidare diskussion kring utveckling, förändring/omplacering, självkännedom, motivation och drivkrafter.   Rädda både företag och medarbetare från långtidssjukfrånvaro och låsta konflikter.
Skapa högpresterande team Varför är det så svårt ibland att jobba ihop? Hur skapas högpresterande arbetsgrupper och team? I en högpresterande grupp råder förståelse mellan gruppmedlemmar. Med förståelse för både likheter och olikheter i olika situationer lär sig medlemmarna att nyttja varandras egenskaper, i stället för att reta sig på dem.  
Det här ger en otrolig kraft för hela organisationen – prova själva! PulsAnalys ska vara ditt bästa hjälpmedel vid rekrytering, grupp- och teamutveckling, säljutbildningar, utvecklingssamtal liksom vid olika typer av förändringsledning och personlig utveckling.

cv_generatorn_small

Svårt? Nej, gör ditt personliga brev på 10 minuter!

Brottas du, som så många andra, med uppgiften att skriva personligt brev till ditt CV? Oroa dig inte, nu finns CVGeneratorn här för dig. CVGeneratorn är ett verktyg som snabbt och enkelt analyserar och lyfter fram dina styrkor och motivationsfaktorer. Resultatet får du i textform och kan användas i sin helhet eller redigeras efter dina egna önskemål. Hela processen tar inte mer än 10 minuter och priset är endast 199 SEK. Lycka till på ditt nya jobb!


Temperaturmätaren

Vi mäter temperaturen och tar fram en konkret aktivitetsplan.

Det finns alltid någon aspekt i en organisation, eller en del i ett företag som behöver utvecklas. Tidigare kunde du få vänta länge på att få en uppfattning om vart detta arbete skulle börja, men inte längre.

Tjänsten ”Temperaturmätaren” innebär att jag kommer till din organisation och genom ett gruppsamtal låter medarbetarna diskutera hur de upplever sin arbetssituation och hur den kan förbättras. Med hjälp av de svar, tankar och åsikter som kommer fram under samtalet sammanställer jag sedan en aktivitetsplan för att nå de önskade förändringarna. Ditt företag blir alltså redo för att gå från ord till handling på bara 3-4 timmar – inte månader.


Samspelta team – Workshop på jobbet

Verktyget bygger på ett antal situationsbaserade workshop-övningar som syftar till att utveckla såväl gruppens, som individens förmåga att ge, och ta emot feedback. Med hjälp av olika samtalskort och värdeord uppmuntras deltagarna till reflektion över den egna förmågan, och en mer öppen kommunikation. Tanken är att övningarna ska resultera i bättre chanser för ett effektivt samarbete inom gruppen.

Metoden bygger på holländsk forskning och tar cirka två timmar att genomföra.