Förändrings- och utvecklingsarbete

Företag och verksamheter är alltid under förändring och utveckling. Att bibehålla eller öka effektiviteten och lönsamheten kräver därför löpande översyn och en medveten strategi för morgondagen.

Exempel:

 • Översyn av verksamheten för ökad effektivitetoch lönsamhet.
 • Genom att effektivisera arbetsprocesserna.
 • Införa ett systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar med andra ord; LEAN – högre effektivitet och kvalitet till lägre kostnader.

Chef att hyra

Anledningen till att man anlitar en “hyrchef” eller en ledare kan bero på många olika anledningar. Gemensamt är dock att det sker under en begränsad tidsperiod och att det finns ett uttalat specifikt behov och mål. Effektivt, enkelt och lönsamt.

Exempel på uppdrag kan vara:

 • Temporär chef i väntan på ny.
 • Tydliggöra och genomföra verksamhetens mål.
 • Förflyttning av verksamhet.
 • Projektledning.

Stöd till chefer

Att ta sig från ett ”nuläge till ett önskat läge” är många gånger lättare sagt än gjort. Oavsett om man är företagsägare, chef eller medarbetare går vi in aktivt som professionell resurs och ser till att man faktiskt når det önskade läget.

Exempel:

 • Stöd till nya chefer.
 • Coaching av medarbetare.
 • Stöd vid förändring.

image002

Förändrings- och utvecklingsarbete

Företag och verksamheter är alltid under förändring och utveckling. Att bibehålla eller öka effektiviteten och lönsamheten kräver därför löpande översyn och en medveten strategi för morgondagen.

Exempel:

 • Översyn av verksamheten för ökad effektivitetoch lönsamhet.
 • Genom att effektivisera arbetsprocesserna.
 • Införa ett systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar med andra ord; LEAN – högre effektivitet och kvalitet till lägre kostnader.